Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Först på plats

Du som är först på plats vid en olycka eller brand kan göra stor skillnad. Din insats kan till och med vara skillnaden mellan liv och död.

Vad du kan göra om du kommer först till en brand - steg för steg

  1. Rädda! Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker.
  2. Varna! Varna boende och grannar genom att väcka uppmärksamhet.
  3. Larma! Larma genom att ringa 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden.
  4. Släck! Finns släckutrustning tillgänglig, använd den om du bedömer att du kan släcka elden. Utsätt dig inte för onödiga risker. Om du inte kan släcka, stäng in branden. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

Vad du kan göra när du kommer först till en trafikolycka - steg för steg

  1. Varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangel och slå på varningsblinkers.
  2. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, till exempel i en brinnande bil, hjälp honom eller henne till säkerhet. Kontrollera andning och puls. Gör hjärt-lungräddning om det behövs. Stoppa eventuell blödning med dina kläder eller det som du får tag i. Är personen chockad? Då behövs vila, värme och varsamhet.
  3. Ring 112.

Och du!

  • Det är bättre att göra lite fel än att inte göra något alls.
  • Om ni är flera som kommer till olycksplatsen samtidigt, dela på uppgifterna. En sätter ut varningstriangeln, en annan ringer 112 osv.
  • Om du ser en bil vid sidan av vägen, stanna på säker plats och kolla så att allt är OK.

Vi har utbildningar i grundläggande brandkunskap och hjärt-lungräddning.

Information om våra brand- och säkerhetsutbildningar

Sidan uppdaterad: 2023-03-21

Hittade du rätt information på sidan?