Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Efter olyckan

Att drabbas av en brand eller olycka i eller vid hemmet kan vara ett stort trauma. Att veta vad du bör göra efteråt och i vilken ordning kan vara svårt. Vi har sammanställt några råd om vad som kan vara bra att tänka på. Allt för att du ska komma tillbaka till ditt normala vardagsliv så snabbt som möjligt!

Ta hand om dig!

Om du har vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök eller fått brännskador och inte redan varit i kontakt med sjukvården ska du kontakta närmaste akutsjukhus eller din vårdcentral.

För att bearbeta händelsen kan det också vara bra att prata med någon. Även här kan du vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Information om vart du kan vända dig vid akuta behov av psykiskt stöd hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktiga dokument

Om det finns tid - ta vara på dina värdehandlingar och dokument om du måste lämna bostaden. Exempel på värdehandlingar kan vara nycklar, id-handlingar. pass, kreditkort, försäkringsdokument, foton och liknande.

Kontakta ditt försäkringsbolag

En av de viktigaste sakerna du ska göra om du eller din egendom har blivit skadade är att kontakta ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare hjälper dig att registrera materiella skador och personskador. Du måste ha en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade.

Bor du i flerfamiljshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Denna försäkring brukar dock endast täcka skador på byggnaden.

De tar hand om din bostad

När räddningsinsatsen är avslutad påbörjas, vid behov, en så kallad restvärdesräddning. Den genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått vid brand, vattenskada eller annan händelse som täcks av ditt försäkringsskydd.

Restvärdesledaren representerar försäkringsbolagen och restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring.

Platsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukt vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning.

Om du inte kan bo kvar

Om händelsen har varit så omfattande att du inte kan bo kvar i din bostad får du hjälp med tillfälligt boende, antingen genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten i din kommun. Ett alternativ kan vara att bo hos släkt och vänner.

Rådfråga alltid restvärdespersonal eller polis om du vill ta med dig föremål som kan ha påverkats av händelsen. Dina ägodelar saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar.

Teknisk undersökning

Vid en brand utreder polisen vad som har orsakat den. Det är deras uppgift att utreda om någon kan ställas till svars för den. Under släckningsarbetet finns ordningspolisen på plats. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dig som bor i huset/lägenheten i avvaktan på tekniker från polisen.

Sidan uppdaterad: 2023-03-21

Hittade du rätt information på sidan?