Fakturera oss

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Fakturera oss

Räddningstjänsten tar emot ett stort antal leverantörsfakturor och merparten av dessa är elektroniska fakturor. Den 1 april 2019 kom en ny lag som innebär hårdare krav att skicka elektroniska fakturor till offentliga myndigheter.

Lag om krav på e-faktura

Från 1 april 2019 ska leverantörer till räddningstjänsten skicka e-faktura. I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla köp, oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, räddningstjänsten, ska därför faktureras med en e-faktura. Om inköpet görs som ett avrop från avtal som tecknades före 1 april 2019 och där inga krav ställts på e-faktura i upphandlingen omfattas det inte av lagkravet, men vår önskan är ändå att ni sänder en e-faktura.

Fakturor som innehåller sekretessbelagd information omfattas inte av lagkravet. Observera att faktura via e-post, oavsett format, inte är en e-faktura.

Ansluta till e-faktura

Fakturaformat som räddningstjänsten kan ta emot är både Svefaktura och PEPPOL. Ni kan sända fakturor till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange AB. Vi har inga krav på testfakturor eller egna kommunikationsavtal, därför är det lätt för er att göra en anslutningsförfrågan mot oss. Räddningstjänsten kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

  • Räddningstjänstens PEPPOL-ID: 0007:2220001230
  • Räddningstjänstens GLN: 0088:7362220001230

Har ni frågor kring anslutning mot oss, vänligen kontakta supporten på Inexchange, e-post support@inexchange.se

För mer generell information om e-faktura

Myndigheten för digital förvaltning www.digg.se (extern länk)

Single face to industry www.sfti.se (extern länk)

Skicka e-faktura via vår fakturaportal

För de leverantörer som inte har möjlighet att skicka e-fakturor har vi en fakturaportal hos Inexchange AB, där man kan registrera e-fakturor. Det är enkelt att komma igång och är en lämplig lösning för dig som skickar ett fåtal fakturor. Även med denna metod uppfyller ni lagkravet om elektronisk faktura till oss eftersom fakturan då blir en e-faktura i rätt format.

Du kan skicka upp till hundra e-fakturor gratis på detta vis. Första gången du ska skicka en faktura behöver du registrera dig. Det gör du enkelt via en länk på startsidan.

Registrera ett konto eller en e-faktura på Inexchange webbplats (extern länk)

Pappersfakturor

Du kommer under en tid framöver även att kunna skicka pappersfakturor till oss. Fakturaadress för pappersfakturor:

Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Box 5052
650 05 Karlstad

Krav på innehåll i faktura

Det är viktigt att alla fakturor som skickas till räddningstjänsten innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT-nummer/F-skattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto till vilket betalning ska ske
  • Beställarens referensnummer

Obs! Våra referenskoder består av fyra bokstäver med versaler och två siffror, utan mellanslag. Även två versaler följt av fyra siffror kan förekomma.