Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Risk- och sårbarhetsanalyser

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och regioner är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Det är lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver även behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer våra medlemskommuner i detta arbete.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risk- och sårbarhetsanalyser för kommunerna i vårt förbund

Relaterade dokument

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?