Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Första hjälpen S-XABCDE

Person som känner en annan person på pulsen.

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig agerande vid en olyckssituation eller ett sjukdomsfall.

Innehåll

Omhändertagande för att minska lidande, minska risken för skadeutveckling och öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.

Antal

Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Längd

4 timmar.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er.

Pris

7 400 kronor exklusive moms, oavsett deltagarantal.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men du som vill kan med fördel förbereda dig genom att gå igenom HLR-rådets webbutbildning "Hjälp hjärna hjärta" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också ladda ner appen "Rädda hjärtat".

Övrigt

Fika ingår.

Utbildningarna följer Svenska Kardiologföreningens riktlinjer för behandling vid hjärtstopp. Våra instruktörer är certifierade hos HLR-rådet. De har även egen erfarenhet av livräddande insatser i sitt yrke

Information hos HLR-rådet på hlr.nu Länk till annan webbplats.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Jenny Eriksson, e-post jenny.eriksson2@karlstad.se eller telefon 054-540 18 57.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du rätt information på sidan?