Så varnas du

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Så varnas du vid stora olyckor och allvarliga händelser

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut per telefon.

KRT_tyfon_d_artikelbild_hoger.jpg

Det finns cirka 4 200 varningsanläggningar fördelade på 234 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde. Signalen kan användas för varning vid alla typer av faror och är ett komplement till "Viktigt meddelande-information" i radio, TV och via telefon.

Hur låter utomhuslarmet?

Utomhuslarmet hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan, längre signal.

Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. När testet är klart ljuder en signal som betyder att faran är över. Vid prov ges även information i radion.

Gör så här när larmet går

  1. Håll dig inomhus. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum. Om möjligt, stäng av ventilationen.
  2. Lyssna på P4 Värmland på 103,5 MHz eller se på SVT:s text-TV sidorna 100 och 599. Där kommer information att lämnas till dig om vad som har hänt och vad du ska göra. 
  3. När faran är över sänds den signal som kallas "Faran över". Den består av 30 sekunders ljud.

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, har VMA kompletterats med varningar via telefon. Med hjälp av SOS Alarm kan räddningsledaren skicka ut meddelanden till alla fasta telefoner och mobiltelefoner som befinner sig inom berört område. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger.

Vi sköter systemet

Myndigheten för samhällsskydd (MSB) äger systemet för utomhusvarningen. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och underhåll, samt ansvarar för utplaceringen av de ljudsändare som finns i kommunen. I våra förbundskommuner har uppgiften delegerats till oss på räddningstjänsten.

Frågor

Om du har frågor om VMA-systemet i våra förbundskommuner är du välkommen att kontakta oss via e-post raddningstjansten@karlstad.se eller telefon 054-540 28 80.