Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Praktik

Vi vill att alla som praktiserar hos oss ska känna att praktiken var värdefull för framtiden. Vi tar regelbundet emot två typer av praktikanter, de som går MSB:s utbildning i skydd mot olyckor (SMO) och de som ska göra prao i årskurs nio.

LIA – lärande i arbete

I MSB:s utbildning i skydd mot olyckor ingår ett moment som heter lärande i arbete (LIA). Det innebär att du praktiserar på en tänkbar framtida arbetsplats. Praktiken är knuten till det studieval du har gjort. Praktiktiden är 10 veckor på vår eller höst. Vi tar emot fyra elever per termin till brandstationen i Karlstad.

När du gör din LIA hos oss är du knuten till en av våra fyra brandmannagrupper och är med på deras övningar. Du får också möjlighet att åka med på eventuella utryckningar.

När du antagits till SMO får du lämna önskemål om vilken räddningstjänst du vill ha dina två LIA-perioder på. MSB:s skolor ansvarar för att placera ut dig på LIA och har kontakt med räddningstjänsten.

Prao – praktisk arbetslivsorientering

Är du nyfiken på vad vi gör på räddningstjänsten? Prao ger dig i årskurs 9 en möjlighet att praktisera hos oss. I vår region kan vi ta emot elever till brandstationen i Karlstad. Vanligtvis har vi 16 praktikplatser som vi fördelar under två höstveckor varje läsår.

När du har prao hos oss får du inblick i hela vår verksamhet (räddningstjänst, utbildning, förebyggande, säkerhet och verksamhetsstöd) med betoning på räddningstjänstavdelningens (brandmännens) uppgifter. Praon sker i grupp.

För mer information om möjligheten att göra praktik hos oss, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Sidan uppdaterad: 2023-04-14

Hittade du rätt information på sidan?