Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Vatten

Närheten till Sandbäckstjärn ger oss möjligheter att öva larmtypen drunkning med mera. Bäcken som löper på baksidan av brandstationen ger också olika övningsmöjligheter.

Sandbäckstjärn

Sandbäckstjärn.

Här övar vi: Vattenlivräddning, islivräddning.

Bäcken

Bäcken.

Här övar vi: Utsläpp av farligt ämne, ta sig över vattendrag.

Brunn

Brunn
Brandman som firas ner i brunnen.
Brandman nedfirad i brunnen.

Här övar vi: Person i svår belägenhet, rappellering.

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du rätt information på sidan?