Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Vägnät

Vi har ritat upp ett helt vägnät på övningsfältet för att kunna skapa olycksscenarier i trafikmiljö.

Väglinjer, gatuskyltar, rondell, övergångsställen, busshållsplatser och vajerräcke.

Gatusystem.
Vägskyltar.
Rondell.
Rondellskylt.
Övergångsställe.
Busshållsplats.
Hållplatsskylt.
Vajerräcken.

Här övar vi: Säkerhet i vägtrafikmiljö, trafikolycka, påkörd person, avspärrning med mera.

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du rätt information på sidan?