Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Fordon

Med våra olika fordon kan vi iscensätta olyckor i trafikmiljö.

Tågvagn på spår

Tåg på spår.
Tåvagn.
Tåvagn.
Tågvagn.
Tåg på spår.

Här övar vi: Utrymning, evakuera ur rök, arbetsjordning, räddningsfrånkoppling, trafikstopp, hot om suicid, utsläpp av farligt ämne.

Buss

Buss.
Buss.
Buss.

Här övar vi: Bussolycka, tung räddning.

Skrotbilar

Bilvrak.
Bilvrak.

Här övar vi:

Lastbilshytt

Lastbilshytt.

Här övar vi: Tung räddning.

Tanksläp

Tanksläp.

Här över vi: Läckage.

Truck

Truck.

Här övar vi: Klämskador, påkörning, arbetsplatsolycka.

Tågvagn.

Sidan uppdaterad: 2024-07-05

Hittade du rätt information på sidan?