Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se
Övningsfältet i Karlstad.

Om vårt övningsfält

På vårt övningsfält i Karlstad utbildar vi vår egen personal, blivande brandmän och grupper från andra verksamheter. Vi har många möjligheter att skapa realistiska olycksscenarier att öva på.

Byggnader

Gula villan

Grundläggande brand, heta arbeten, utrymning, kall rökdykning, invändig och utvändig släckinsats, sjukvårdsinsatser.

Kemhuset

Utsläpp farligt ämne, gasutsläpp, tätning av ventiler och flänsar.

Bäcken

Utsläpp av farligt ämne, ta sig över vattendrag.

Rökövninghus, Brandgatan 2

Uppvärmt med gasolvärmare, upp mot 100 grader, flyttbara väggar
Varm och kall rökdykning, sjukvårdsinsatser.

Rökövningshus, Höjdgatan 1

Varm och kall rökdykning, sjukvårdsinsatser.

Förevisningscontainer (elda på riktigt)

Brandförlopp, läsa brandgaser.

Strålförarteknikscontainer (elda på riktigt)

Släckteknik, läsa brandgaser.

Containersystem

Fallolycka, strålrörsteknik, rappellering.

Rappelleringsbana med tak

Rappellering, taksäkring, håltagning i tak

Ute- och innekök

Förevisning brand på spisen.

Dörr i ram

Dörrbrytning.

Altan

Brinnande grill.

Fordon

Buss

Bussolycka, tung räddning.

Tåg på spår

Utrymning, evakuera ur rök, arbetsjordning, räddningsfrånkoppling, trafikstopp, hot om suicid, utsläpp av farligt ämne.

Lastbilshytt

Tung räddning.

Cistern och tankvagn

Utsläpp farligt ämne, invallning, tätning

Truck

Klämskador, pkörning, arbetsplatsolycka.

Brand

Platta med brandgivare

Grundläggande brand, brandsläckning med handbrandsläckare.

Gatusystem

Vägnät mer övergångsställen, busshållplats, vägskyltar, rondell

Påkörd person, avspärrning, trafikolycka, riksväg 112 med vajer.

Vatten

Sandbäckstjärn

Vattenlivräddning, islivräddning.

Brunn

Person i svår belägenhet, rappellering.

Övrigt

PDV, suicid, sjukvård, bana för höjdfordon

Cementrör

Person i svår belägenhet.


Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du rätt information på sidan?