Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Villkor för att få sota själv eller låta annan sota

För att undvika bränder är din kommun ansvarig för sotning av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler. Under vissa förutsättningar får du som fastighetsägare sota själv eller låta annan sota. Det är vi på räddningstjänsten som beslutar om medgivande för detta.

Det finns enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) möjlighet att tillåta en fastighetsägare att själv utföra, eller låta annan utföra, sotning på den egna fastigheten.

Kriterier för medgivande att sota själv

Fastighetsägaren måste ansöka om ett medgivande hos oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att sota själv. I bedömningen av medgivande utgår vi från följande förutsättningar:

  • Fastighetsägaren ska ha erforderlig kunskap om eldningsanläggningen och ha utrustning och övriga förutsättningar så att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
  • Fastighetsägaren ska följa de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
  • Fastighetsägaren ska journalföra genomförda sotningar.

Ett medgivande att sota på sin egen fastighet är tidsbegränsat, som längst medges sex år. I beslutet om medgivande framgår hur länge medgivandet gäller.

Ändrade förhållanden vad gäller den sotningspliktiga anläggningen ska anmälas till oss.

Kriterier för medgivande att låta annan sota

Fastighetsägaren måste ansöka om ett medgivande hos oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att låta annan än sig själv eller upphandlad entreprenör sota. I bedömningen av medgivande utgår vi från följande förutsättningar:

  • Den som ska utföra sotningen för fastighetsägarens räkning ska ha motsvarande formell kompetens som den som utför rengöringen för kommunens räkning.
  • Fastighetsägaren ska följa de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
  • Fastighetsägaren ska journalföra genomförda rengöringar.

Ett medgivande att låta annan sota sin egen fastighet är tidsbegränsat, som längst medges sex år. I beslutet om medgivande framgår hur länge medgivandet gäller.

Ändrade förhållanden vad gäller den sotningspliktiga anläggningen ska anmälas till oss.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-04-14

Hittade du rätt information på sidan?