Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Om farlig verksamhet

Vissa verksamheter som hanterar farliga ämnen klassas som farlig verksamhet. Om hanteringen av farliga ämnen är stor kan farlig verksamhet även klassas som Sevesoverksamhet. Kommuner där Sevesoverksamhet bedrivs är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om risker vid verksamheten och hur man kan skydda sig om en olycka skulle inträffa. Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Vissa verksamheter klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka som ska beröras av paragrafen. Farlig verksamhet har bland annat krav på sig att ha en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Sevesoverksamhet omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den har därmed ännu högre krav på att förebygga och hantera olyckor.

Sevesoverksamhet i vår geografi

Sevesoverksamheter delas in i två grupper – verksamheter i lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Nedanstående företag klassas som Sevesoverksamheter inom vår geografi.

Högre kravnivån

Lägre kravnivån

Genom att klicka på länkarna kommer du till den information till allmänheten för respektive verksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Där finns också kommunens plan för räddningsinsats för verksamheterna i den högre kravnivån.

Så varnas du om något händer

Vid svåra olyckor, som kan hota människor eller miljö, används varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) för att varna och informera. Systemet består av meddelanden i radio och TV och ibland utomhuslarm. VMA kan också skickas ut till fasta och mobila telefoner. Systemet består av:

Meddelande i radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Räddningsledaren ger information om händelsen i Sveriges Radio P4 Värmland. Följ eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten. Information publiceras även på SVT Text sidan 599 och på kommunens webbplats.

Meddelande via fast telefon eller mobiltelefon

VMA kan skickas ut som talmeddelande till fasta telefoner och som SMS till mobiltelefoner som befinner sig inom berört område.

Utomhuslarm

Varningssystemet som ljuder utomhus består av 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta tätorter. VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran har upphört ljuder Faran över-signalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Vid VMA - gör följande

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng alla dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
  • Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
  • Följ Sveriges Radio P4 Värmland eller text-TV för vidare information.

Varje kvartal testas VMA-signalen. Detta sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn på farlig verksamhet utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central samordnande myndighet för Seveso-regelverket. Den tillsynen utförs av länsstyrelsen. I tillsynen kan företrädare för kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och räddningstjänsten delta.

Sidan uppdaterad: 2024-02-02

Hittade du rätt information på sidan?