Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se
Illustration inför brandman på jobbet-dagen.

Brandman på jobbet-dagen

Första tisdagen i september varje år är det Brandman på jobbet-dagen. Då lyfter vi fram och hyllar våra deltidsbrandmän och deras huvudarbetsgivare för den viktiga samhällsinsats de gör. Samtidigt hoppas vi stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. Av Sveriges 16 000 brandmän är 10 700 deltidsbrandmän. Det säger en del om hur viktiga de är.

För att systemet med deltidsbrandmän ska fungera behöver vi kvinnor och män som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Vi behöver också arbetsgivare som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm.

Läs mer om Brandman på jobbet-dagen

Sidan publicerad: 2023-08-21

Sidan uppdaterad: 2023-09-04

Hittade du rätt information på sidan?