Tillgänglighet

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Tillgänglighetsredogörelse för raddningkarlstad.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur raddningkarlstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gör så här om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk)

Så har vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen med hjälp av en extern konsult. Analysen gjordes i juni 2020. Sedan dess har vi åtgärdat ett antal identifierade brister.

Den här redogörelsen uppdaterades 18 oktober 2021.

Så här säger lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (extern länk)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (extern länk) och riktlinjerna på webbriktlinjer.se (extern länk)

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Dokument och blanketter

Vissa av våra dokument på webbplatsen är inte tillgängliga. En översyn av alla dokument pågår.

Åtgärd: Våra dokument kommer antingen att göras mer tillgängliga eller omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Arbetet kommer att pågå till och med sommaren 2022.

Filmer

De flesta av filmerna på raddningkarlstad.se saknar undertexter och syntolkning.

Åtgärd: Vår ambition är att texta och syntolka våra filmer som publiceras på webbplatsen från och med nu.

Formulär

Formulär som skapas i vårt webbpubliceringssystem är inte helt tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Arbete med att tillgänglighetsanpassa formulärfunktionen ska genomföras senast hösten 2022.