Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Utbildningen riktar sig till personal i alla organisationer som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska bedriva och ansvara för systematiskt brandskyddsarbete.

Innehåll

Lagstiftning, verksamhets- och brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, brandskyddsorganisation, utbildningsplan, handlingsplan vid brand, intern brandskyddskontroll, underhåll, incidentrapportering, teoretisk brandkunskap.

Längd

3 timmar.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er. 

Pris

1 000 kronor per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Kaffe och smörgås ingår.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Monika Nyqvist, e-post monika.nyqvist@karlstad.se eller telefon 054-540 13 80.