Insatsstatistik 2021

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Summering av 2021 års insatser för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningsbil framför flerfamiljshus

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1720 insatser under 2021. Det är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2020. Statistiken följer tidigare år och innehåller därmed inga överraskningar utan samtliga olyckstyper har förekommit i förväntad omfattning.

Den lilla ökning som kan ses för år 2021 är i huvudsak automatlarm, trafikolyckor och sjukvårdslarm (IVPA, Hjärtstopp och hjälp till ambulans) vilka alla ligger inom sina respektive ”normala” värden. Vi ser en procentuell minskning i antalet suicidlarm (25,7 % mot 2020) och drunkningslarm (22,2 % mot 2020) men underlaget är alldeles för litet för att kunna dra några slutsatser om trender eller liknande.

Särskilda insatser under året

Under året kan följande särskilda insatser nämnas:

Brand i villa, Hammarö, maj

Uppmärksammad brand i villa på bostadsområdet Lövnäs i Hammarö kommun. Mycket snabbt brandförlopp orsakat av gasolutsläpp från gasolkamin. Tre stationer bekämpade branden som dock innebar en totalskada på villan.

Brand i förskola, Grums, juni

Under natten anläggs en brand i en förskola i Slottsbron i Grums kommun. Vid räddningstjänstens framkomst är det fullt utvecklad brand. Fyra stationer jobbar med att rädda delar av byggnaden men branden var för omfattande och resulterar en totalskada.

Brand i mataffär, Karlstad, oktober

På Våxnäs i Karlstad brann en matbutik med tillhörande lager. Vid framkomst mitt i natten var lokalen rökfylld och hade utvecklad brand. Tre stationer bekämpade branden som var under kontroll tidigt morgonen efter.

Trafikolycka, Grums, december

Svår trafikolycka vid Valnäsmotet på väg E45 i Grums kommun. Lastbil och personbil kolliderar efter att lastbilen kört på fel sida. Personbilen hamnar under lastbilen och resulterar i en dödsolycka.

Insatser inom Räddningsregion Bergslagen

Då Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en del i Räddningsregion Bergslagen (RRB) får vi hjälp från andra räddningstjänster när vi behöver det. Vi hjälper även andra när de behöver vår hjälp.

Läs mer om RRB här

Vid bland annat dessa händelser har räddningsresurser från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltagit i räddningsarbetet inom ramen för samarbetet RRB:

Gasutsläpp, Säffle, juli

Större utsläpp av svaveldioxid från industri. Händelsen resulterade i att ett stort antal räddningsresurser larmades till platsen och ett antal personer fick föras till sjukhus för undersökning.

Skogsbrand, Storfors, juli

En skogsbrand om ungefär sex hektar i Storfors kommun. Med anledning av spridningsrisk och omfattning rekvireras brandsläckande helikoptrar för att bistå i släckningsarbetet. Branden är under kontroll vid mörkrets inbrott.

Skogsbrand, Bengtsfors, juli

En skogsbrand om ungefär 2 hektar vid sjön Stora Le i Bengtsfors kommun. Med anledning av spridningsrisk och otillgänglighet rekvireras brandsläckande helikoptrar för att bistå i släckningsarbetet. Branden är under kontroll vid mörkrets inbrott.

Mer information

För mer information kontakta Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen, telefon 054-540 28 23, anders.markus@karlstad.se.

Antal larm per insatstyp

ÅR2018201920202021
Brand i skog och mark142747069
Brand i byggnad178196196194
Trafikolycka300306237252
Automatlarm, ej brand478379402453
Drunkning/tillbud191297
IVPA/hjärtstoppslarm127171148182
Suicidlarm36517455
Andra larmtyper544466477508