Drönare gör oss effektivare

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Drönare gör oss effektivare

Brandmannen Joakim Degeryd ansvarar för drönaren.

Sedan hösten 2019 har vi en drönare i vårt förbund. Den är ett bra hjälpmedel vid olika typer av insatser och bidrar till effektiva beslut om vilka resurser vi behöver sätta in.

Drönaren är lämplig att använda vid flera olika typer av händelser. De främsta användningsområdena är:

  • lokalisering och bedömning av större bränder samt översvämningar och rasolyckor
  • undersökning av så kallad het zon vid olyckor med kemiska, biologiska,  radiologiska, nukleära och explosiva ämnen
  • dokumentation av allvarligare trafikolyckor
  • eftersök av person vid befarad drunkning eller lokalisering av nödställd person i strömmande vatten
  • eftersök av person vid hot om suicid på land eller i vatten.

Vid har också god användning av drönaren när vi vill dokumentera och utvärdera egna övningar samt när vi utvecklar insatsplaner.

Utbildning

För att bli godkänd drönarpilot i vårt förbund ställs vissa krav. Bland annat ska man ha genomgått utbildning samt ha kännedom om förbundets riktlinjer kring hanteringen av insamlat bildmaterial, riktlinjer för sekretess och hur Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar personuppgifter.

I dagsläget har närmare 20 av våra brandmän utbildats till drönarpiloter.

Hantering av bilder och personuppgifter

Materialet som samlas in via drönaren lagras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer åt det. Så snart vi inte längre har användning för materialet raderas det.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter