Vålberg

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Station Vålberg

Bild på Vålbergs brandstation.

Station Vålberg består av 21 personer uppdelade på fyra skiftlag och en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Vålberg heter Thomas Degeryd och nås på thomas.degeryd@karlstad.se.

Som brandman i Vålberg har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Vålbergsstyrkan cirka 75 insatser. Vålberg är oftast den station som åker in till Karlstad på beredskap när stationen står tom. Dess läge gör också att stationen kan nyttjas i hela regionen som en resurs.

Adress

Långgatan 59.

Första insatsperson

I Vålberg finns en så kallad FIP-bil. FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- eller olycksplatsen utan att passera brandstationen. Väl på plats kan hon eller han påbörja insatsen i avvaktan på att övriga insatsstyrkan anländer. 

Risker

  • E 18 med mycket trafik och farligt gods transporter. 

Specialkompetens

Vålberg är en av regionens kemstyrkor och ska utöver en första livräddande insats även kunna gå in i kontaminerat område och utföra tätning och omhändertagande av kemikalier.

Fordon

Släck-/räddningsbil

222-1210 300x200 px.jpg

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 2 700 liter vatten, 200 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-1210.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2012.

Transportbil

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1270.

Fabrikat: Volkswagen pickup.

Årsmodell: 2006.

FIP-bil

222-1260, 300x200 px.jpg

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1260.

Fabrikat: Volkswagen Caddy.

Årsmodell: 2017.