Molkom

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Station Molkom

Bild på Molkoms brandstation.

Station Molkom bemannas av 21 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Molkom heter Jimmy Nystadius och nås på e-post jimmy.nystadius@karlstad.se.

Som brandman i Molkom har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Molkomsstyrkan cirka 90 insatser varav cirka 30 är IVPA-larm. Molkom samverkar också med Bergslagens räddningstjänst och stationen i Filipstad.

Adress

Prostgårdsvägen 1.

Risker

  1. Normala risker med småindustrier och bostäder
  2. Genomkorsas av riksväg 63

Fordon

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-1310

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-1310

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2000

Tankbil

Tankbil 222-1340

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 8 200 liter vatten samt vattenkanon. 

RAKEL: 222-1340

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2014

Transportbil

Transportbil 222-1370

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1370

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2012