Högboda

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Station Högboda

Bild på Högbodas brandstation.

Station Högboda bemannas av 12 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och två brandmän. Dagtid utgörs styrkan av en person med egen bil som kan påbörja insatsen tidigt.

Stationschef i Högboda är Mattias Johansson. Han nås på e-post mattias.johansson4@karlstad.se.

Som brandman i Högboda har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen på fem minuter. 

Varje år gör Högbodastyrkan cirka 40 insatser varav 15 är IVPA-larm.

Adress

Bodavägen 19.

Risker

  1. Normala risker med småindustri, lantbruk och bostäder.
  2. Genomkorsas av riksväg 61 och järnväg.

Första insatsperson

FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- olycksplatsen utan att passera brandstationen. Väl på plats kan hon eller han påbörja insatsen i avvaktan på att övriga insatsstyrkan anländer.   

Fordon

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-2310

Klicka här för högupplöst bild 

Beskrivning: 240 liter vatten, skärsläckare samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2310.

Fabrikat: Mercedes Sprinter. 

Årsmodell: 2009.

FIP-bil 

FIP-bil 222-2360

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Bemannas av en person som åker direkt till skadeplats och påbörjar insatsen.

RAKEL: 222-2360.

Fabrikat: Volkswagen Caddy. 

Årsmodell: 2014.