Pratbubblor för nedladdning

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Pratbubblor för nedladdning

Ett av våra designelement är pratbubblor. De ska symbolisera vår öppenhet och vilja till dialog.

Pratbubblorna passar både för att markera en trycksaks titel eller för att illustrera något i dialogform.

En pratbubbla kan stå ensam eller trivas i grupp. En ensam pratbubbla gör sig bäst om den kommer från vänster. Om fler än två pratbubblor ska användas ska de utgå från mitten. 

Bubblorna kan ha någon av färgerna brandkårsblå, trygghetsblå, brandbilsröda eller pulvervit. 

Text i pratbubblorna ska följa typografin för huvudrubriker och centreras. Om texten ligger på flera rader ska texten vara vänsterställd.