Olyckor och kris

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Olyckor och kris

Bild på avspärrningsband.

Olyckor

Här kan du bland annat läsa vad du ska göra om du kommer först till en olycksplats, hur du ska bete dig i närheten av ett utryckningsfordon och vilket stöd du kan få om du drabbas av en brand

Kriser

Kriser uppstår ofta utan förvarning. Det är därför viktigt att både samhället och du som privatperson är förberedda.

Höjd beredskap och civilt försvar

Under senare år har hotbilden mot Sverige och Europa förändrats. Gränsen mellan krig och fred har suddats ut och hotet är inte främst väpnat angrepp utan andra typer av kränkningar. Civilt försvar är den verksamhet som olika samhällsaktörer bedriver för att kunna hantera situationer då beredskapen för krig och krigsfara höjs.