POSOM

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

POSOM Karlstadsregionen

Bild på händer som håller i varandra.

POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. POSOM är en ideell organisation som stöttar drabbade och anhöriga med krisstöd. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner.

Vad gör POSOM?

POSOM är ett komplement till samhällets övriga resurser för krisstöd. POSOM hjälper bland annat till med praktiskt, socialt och psykologiskt stöd till drabbade och vittnen vid olyckor och katastrofer inom kommunerna.

Hur kallas POSOM-gruppen in?

Ansvarigt befäl från räddningstjänst, polis, ambulans och sjukvård kan begära POSOM-stöd till drabbade genom att kontakta POSOM:s ledningsgrupp eller larma via SOS Alarm AB.

Du som privatperson kan inte själv larma POSOM.

Ledningsgrupp

POSOM Karlstadsregionens verksamhet leds av en ledningsgrupp som består av representanter från kyrkan, sjukvården, räddningstjänsten, socialförvaltningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla larm till POSOM-gruppen förmedlas via ledningsgruppen, som sedan i sin tur larmar ut stödpersoner.

Stödpersoner

POSOM Karlstadsregionen har ett 70-tal ideella stödpersoner som kommer från många olika samhällssektorer. De får kontinuerlig utbildning för sitt uppdrag och genomför årligen cirka 20-talet POSOM-insatser.

Kontakt

Mejla till e-post posom@karlstad.se om du har frågor om POSOM Karlstadsregionen.