Viktiga telefonnummer

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Viktiga telefonnummer

Bild på hand med mobiltelefon.

Här är telefonnummer som är bra att känna till för att få hjälp och råd i olika situationer. Här hittar du också information om hur du kan få hjälp att ringa telefonnumren om du har särskilda behov.

112 – nödsituationer

Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd och pågående brott eller bränder. Via 112 kan du också nå flyg-, sjö- och fjällräddning, liksom jourhavande präst och Giftinformationscentralen.

Ring endast 112 i nödsituationer. Om du har frågor som inte är brådskande, använd något av de telefonnummer som listas nedan.

1177 – råd om sjukvård och hälsa

Ring 1177 Vårdguiden om du behöver vård som inte är akut. Du får svar på frågor om sjukdomar och sjukvård samt information om var närmaste vårdcentral finns. Om du använder en telefon som är registrerad i ett annat land än Sverige, ring +46 771 1177 00.

Information hos 1177 om kroppen och sjukdomar (extern länk)

113 13 – information om olyckor och kriser

Ring 113 13 för att få information om större olyckor och kriser i Sverige. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 33 113 13.

114 14 – polisen vid icke-akuta händelser

Ring 114 14 för alla ärenden till polisen som inte är akuta, till exempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 114 14 00.

Polisen har en webbplats där du kan anmäla brott direkt.

Anmäl brott hos polisen (extern länk)

116 000 - journummer för försvunna barn

Sverige har, som ett av EU:s medlemsländer, krav på att upprätthålla ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret ska vara tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig när en sådan händelse inträffar. På journumret 116 000 kan du dygnet runt:

  • anmäla om ditt barn försvinner
  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
  • söka information om ditt försvunna barn.

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

Få hjälp att ringa

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få hjälp att ringa telefonnumren ovan.

Texttelefoni: samtal mellan tal och text

Genom Texttelefoni.se kan den som vill använda text få hjälp med att kommunicera med någon som talar i telefon. Man kan få hjälp på svenska och engelska och genom punktskrift. Här hittar du tjänsten Texttelefoni.se

Bildtelefoni: samtal mellan tal och teckenspråk

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk eller punktskrift. Man behöver inte bildtelefon för att använda tjänsten, utan kan använda tjänsten genom en mobilapp eller med tjänstens webb. Här hittar du information hos Bildtelefoni.net

Teletal: samtal mellan tal och svårförstått tal

Genom tjänsten Teletal kan den som har talsvårigheter få tolkstöd i telefonsamtal. Här kommer du till tjänsten Teletal.

Läs mer om tjänsterna och hur du når dem hos Post- och telestyrelsen, PTS och SOS Alarm.