Drabbad av brand

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Drabbad av brand

Bild på ett rum där det har brunnit.

Att drabbas av en brand i sin bostad är en uppskakade och overklig händelse som kan vara svår att hantera. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra efter att räddningstjänsten har lämnat platsen och branden är släckt.

Vi vill hjälpa dig som är drabbad genom att berätta vilka du kommer i kontakt med, varför och var du ska vända dig för olika åtgärder. Allt för att du ska komma tillbaka till ditt normala vardagsliv så fort det går.

Personer du kommer att träffa

Olika hjälpinsatser kan vilja komma i kontakt med dig med anledning av det som har inträffat. Det kan vara räddningstjänsten, sjukvårdspersonal, polisen, socialtjänsten, restvärdesledare, POSOM, försäkringstjänstemän med flera. POSOM är en frivilligorganisation med stödpersoner.

Information om POSOM och hur du gör om du vill engagera dig

Restvärdesskydd

Om din bostad är försäkrad kommer brandplatsen att grovstädas till en rökfri och torr miljö. Kvarblivet släckvatten sugs upp och skadade fönster och dörrar täcks för provisoriskt.

Restvärdesledare

Vid mer omfattande skador, då en eller flera försäkringsbolag är inblandade, kallas en restvärdesledare till brandplatsen. Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdesledaren behörighet och möjlighet att begära in olika resurser som hjälper till. 

Hemförsäkring

Kostnaden för restvärdesarbetet täcks av hem- och fastighetsförsäkringen. Om du inte har någon försäkring kan restvärdesledaren lämna besked om hur du går vidare.

Bostad

Om branden har varit så omfattande att du inte kan bo kvar får du hjälp med akut och tillfälligt boende av ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan bistå med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Om du lämnar bostaden för tillfälligt boende bör du meddela fastighetsägaren, restvärdesledaren och polisen, så att de kan få kontakt med dig. Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan så snart som möjligt för att anmäla skadan.

Vatten, el, telefoni

Vid mer omfattande bränder är det oftast restvärdesledarens uppgift att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och telefoni återgår till normal drift igen. Vid en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren. Polisen utreder vad som kan ha orsakat branden. Polisens uppgift är att utreda om någon kan ställas till svars för branden. 

Viktiga dokument

Ta vara på dina värdehandlingar och dokument om du måste lämna bostaden. Exempel på värdehandlingar är nycklar, id-handlingar, pass, kreditkort, bankfacksnyckel, försäkringsdokument, foton och liknande.