Regeringen och statliga myndigheter

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Regeringen och statliga myndigheter

Bild på regeringens webbplats.

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Den är alltså geografiskt områdesansvarig för krisberedskapen på nationell nivå.

Regeringen har delegerat vissa delar av den operativa verksamheten till statliga myndigheter. Bland annat har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB fått i uppgift att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.

Inträffar en större olycka med många svenskar utomlands har Utrikesdepartementet, UD, ansvar för att hantera händelsen. Det finns även en snabbstyrka med UD-medarbetare som på kort varsel kan sändas ut i världen vid behov.