Länsstyrelsen

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Länsstyrelsen

Flagga med Värmlandsörnen.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Vid samhällskriser som drabbar flera kommuner har länsstyrelsen det regionala samordningsansvaret över länet.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • samordna information till allmänhet och media
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

 

Länsstyrelsen arbetar även med:

  • förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår
  • att begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning
  • att kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.