Frivilliga

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Frivilliga

Bild på ung person som hjälper en äldre. Fotograf: Johan Paulin.

Frivilliga utgör en viktig del i krisberedskap och civilt försvar. Det finns både organiserade frivilliga och icke-organiserade frivilliga (spontanfrivilliga). De organiserade frivilliga kan vara ideella organisationer (läs mer under Civilsamhället), eller spontant uppkomna grupperingar på till exempel Facebook. (Fotograf: Johan Paulin)

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna, FFO, är en särskild grupp organisationer, knutna till beredskapen genom en särskild förordning – frivilligförordningen. De är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar, som genom att förmedla kunskap och kompetens stärker samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar. FFO bidrar också med folkförankring och försvarsvilja. Organisationerna utbildar de kompetenser som efterfrågas av myndigheter, regioner och kommuner.

Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga resursgruppen är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas vid omfattande händelser. FRG består av utbildade medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

FRG Karlstadsregionen är gemensam för Karlstad, Kil, Forshaga, Grums, Munkfors och Hammarö kommuner. Ansvaret för att rekrytera och utbilda samt leda FRG vid insats ligger gemensamt på Civilförsvarsförbunden i Karlstad och i Kil.

För att FRG ska aktiveras för insats krävs ett kommunalt beslut. 

Uppgifter

FRG Karlstadsregionen har utpekade uppgifter vid omfattande händelser baserade på kommunernas behov. De kan till exempel hjälpa till med evakuering, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Hos Civilförsvarsförbundet finns generell information som kan avvika från de specifika uppgifterna i Karlstadsregionen.

Information om FRG hos Civilförsvarsförbundet (extern länk) 

Vill du vara med?

Är du intresserad av att gå med i FRG? Mejla FRG-ansvarig i regionen på e-post frg-karlstadsregionen@civil2.se