Villkor för att få sota själv

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Villkor för att själv utföra sotning av eldstäder och tillhörande rökkanaler på egen fastighet

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler. För Karlstads, Forshaga, Grums, Hammarö, Munkfors samt Kils kommuner utövas detta ansvar av Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Statens räddningsverk har i föreskrift SRVFS 2005:9 fastställt vilka objekt som ska omfattas av kravet på rengöring (sotning).

Kommunen, i detta fall räddningstjänstförbundet, får enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.

Direktionen för Räddningstjänsten Karlstadsregionen har vid sammanträde 2014-09-26 beslutat att följande villkor ska gälla för fastighetsägare som ska utföra sotning på egen fastighet.

  • Fastighetsägaren ska ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om eldningsanläggningen och ha utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
  • Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen ska anmälas till kommunen.
  • Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
  • Fastighetsägaren ska journalföra genomförda rengöringar.
  • Beslutet att medge sotning på den egna fastigheten ska gälla för viss tid, längst 6 år.

För den som låter annan utföra sotning på egen fastighet har direktionen beslutat om följande villkor.

  • Kompetenskravet för den som ska utföra rengöringen för fastighetsägarens räkning på den egna fastigheten ska vara det samma som för den som utför rengöringen för kommunens räkning.
  • Ändrade förhållanden vad gäller eldningsanläggningen ska anmälas till kommunen.
  • Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.
  • Fastighetsägaren ska journalföra genomförda rengöringar.
  • Beslutet att medge att fastighetsägare låter annan utföra sotning på den egna fastigheten ska gälla för viss tid, längst 6 år.