Sotning

Din kommun har ansvar för att någon sotar (rengör) hos dig som har en sotningspliktig eldstad med tillhörande rökkanal. Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kollar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några farliga brister och att det finns skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig till din skorsten på ett säkert sätt.

Vem sotar och gör brandskyddskontroll?

Räddningstjänsten har avtal med företag som sotar och gör brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontroll inom Grums, Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner utförs av Sotning & Ventilation i Karlstad AB. I Munkfors kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning & Ventilation i Hagfors AB.

Får du sota själv?

Du kan ansöka om att få medgivande att sota själv eller att någon annan ska sota hos dig. Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. Villkoren för egensotning kan du läsa här.

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall. Det kallas för sotningsfrist. I de kommuner vårt räddningstjänstförbund omfattar är det vår politiska direktion som beslutar vilka sotningsfrister som ska gälla.

Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Det behöver sotas oftare om du har en vedpanna i ditt hem än om du har en braskamin i ditt fritidshus. Läs om de aktuella sotningsfristerna.

Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna. Du ansöker enklast genom vår e-tjänst.

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Även brandskyddskontrollen görs med bestämda tidsintervall. Det är statliga föreskrifter som bestämmer hur ofta det ska göras brandskyddskontroll. Läs vilka frister som gäller för brandskyddskontrollen.

Behöver en braskamin som inte används så ofta sotas?

Ja. Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler måste sotas. Om du installerar en eldstad måste du också se till att den blir besiktad och att skorstensfejarmästaren får veta att den finns. I vissa fall kan det krävas bygganmälan eller bygglov innan installation. Kollavad som gäller med byggnadsnämnden i din kommun.  Mer information om vad som är bra att tänka på när du ska köpa en eldstad finns på eldaratt.se.

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.