Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser

På Räddningstjänsten Karlstadsregionen finns en grupp som arbetar med säkerhets- och trygghetsinsatser för barn och ungdomar. Gruppen är en stödresurs för grundskolorna i alla förbundets kommuner.

Gruppens arbete syftar till att

 • förebygga hot, våld och social oro
 • förebygga skadegörelse och skolbränder
 • vara trygghetsskapande
 • bidra till barns och ungdomars hälsa och välmående.

Genom att arbeta aktivt med dessa frågor kan vi få en positiv påverkan på individen. Detta ger en besparing för samhället i stort.

Förebyggande och händelsebaserat 

Gruppen arbetar både förebyggande och händelsebaserat.

Exempel på förebyggande arbete

 • Skapa tillfällen då barn och ungdomar får träffa och lära känna ”människan bakom uniformen” och vice versa med syfte att minimera skadegörelse och få en tryggare miljö.
 • Träffar med ungdomar på HVB-EBU där vi informerar om brand. 
 • ”Upp i rök” – en utbildning om anlagd brand för årskurs 8.
 • Delta i ungdomsaktiviteter i kommunerna. 
 • Utbildningar för vaktmästare, kommunväktare med flera.

Exempel på händelsebaserat arbete

 • Konsekvenssamtal och konfliktlektioner vid oönskade händelser.
 • Konsekvenssamtal vid brandtillbud.

Kontakt

Vill du som skolledare ha mer information eller stöd, välkommen att kontakta Per Wallgren, säkerhetskoordinator, telefon 054-540 28 12, e-post per.wallgren@karlstad.se