Rekommendationer

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Rekommendationer

Här samlar våra rekommendationer av olika slag med koppling till brandsäkerhet.

Brandvattenförsörjning via brandpost

I det här dokumentet redogör vi för Räddningstjänsten Karlstadsregionens syn på brandvattenförsörjning via brandpost. Observera att vi alltid vill ta del av planer på utbyggnad av dricksvattennätet för planering av släckvatten.

Räddningstjänstens syn på brandvattenförsörjning via brandpost (pdf, 163 KB)

Rekommendationer för uppställning av sopkärl

I det här dokumentet redogör vi för Räddningstjänsten Karlstadsregionens rekommendationer gällande uppställning av sopkärl.

Rekommendation för uppställning av sopkärl (pdf, 49 KB)