Företagsservice

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Företagsservice

Karlstads kommun har inrättat en samordningsgrupp för företagsärenden som går under namnet Företagsservice. Syftet är att förenkla företagens kontakter med kommunen i ärenden där flera förvaltningar är berörda.

Ska du exempelvis öppna en restaurang? Spara tid och pengar genom boka tid hos Företagsservice på Karlstads kommun. Du får träffa oss tillsammans med kollegor från berörda verksamheter vid samma tillfälle och alla är där för att hjälpa dig göra rätt från början. Enkelt och anpassat. Här växer vi tillsammans.

Bokning av ett möte görs via Karlstads kommuns Kontaktcenter eller via en e-tjänst. De ställer de rätta frågorna och ser till att Företagsservice får den informationen de behöver. Är det en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter Företagsservice det och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på mötet.

Kontaktcenter och Företagsservice når du via telefon 054-540 00 00.

E-tjänster och självservice

Vill du boka ett möte med Företagsservice eller ansöka om tillfälligt serveringstillstånd, söka bygglov eller veta vilka upphandlingar som pågår i Karlstads kommun? Det finns flera e-tjänster som kan förenkla för dig som företagare.

E-tjänster hos Karlstads kommun för dig som företagare (extern länk)

Information om Företagsservice hos Karlstads kommun (extern länk)