Brandskydd i samlingslokaler

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Brandskydd i samlingslokaler

Bild på publikhav vid en konsert.

I samlingslokaler där många människor vistas är det mycket viktigt med ett bra brandskydd. Utgångspunkten är att de som är i lokalen snabbt ska kunna sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan brandförloppet gå väldigt fort. På bara några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt eller övertänt. Det är viktigt att de som hotas av branden har möjlighet att agera omedelbart när det gäller att rädda sig själva och andra, varna, larma och släcka.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) både på den som äger lokalen och på den som bedriver verksamhet där.

Exakt hur ansvarsfördelningen ser ut regleras inte i LSO. Vissa delar kan regleras i avtal mellan den som bedriver verksamhet i lokalen och ägaren av lokalen. Generellt sett så bör ägaren se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt medan den som använder lokalen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt.

Räddningstjänsten genomför tillsyn på alla samlingslokaler för att säkerställa att brandskyddet är skäligt. 

Att tänka på i samlingslokaler

  • Det är viktigt att inte ta in fler personer än samlingslokalen är anpassad för. Hur många personer som får vistas där beror på vilken typ av verksamhet som pågår, hur stor yta lokalen har, hur många vägar det finns ut och hur breda dessa är.
  • Utrymningsvägarna ska vara markerade med skyltar och vara upplåsta när det är verksamhet i lokalen.
  • Utrymningsvägarna får inte blockeras av lös inredning och föremål. Brännbart material som ytterkläder och soppåsar får inte heller förvaras i utrymningsvägarna.
  • Om lokalen används för sittande publik bör stolarna vara sammankopplade och placerade i rader. För att underlätta vid en utrymningssituation behöver det även finnas tillräckligt breda utrymningsgångar på ett eller flera ställen tvärs stolsraderna, som leder till utrymningsvägarna.
  • En vanlig brandorsak i samlingslokaler är anlagd brand i och utanför lokalen. Det gäller därför att inte förvara lättantändligt material – som soppåsar och kartonger – på platser där någon utomstående kan anlägga brand. 

Att tänka på vid tillfällig uthyrning

  • Du som ska hyra ut en lokal för ett tillfälligt arrangemang behöver kontrollera brandskyddet, som släckutrustning, larm, skyltning, fria utrymningsvägar och så vidare, i förväg. MSB tillhandahåller checklistor för vad du behöver tänka på (se länk nedan). 
  • Inför uthyrningen är det lämpligt att du som hyresvärd informerar hyresgästen om hur brandskyddet är tänkt att fungera. 
  • Du som ska hyra lokalen har ett eget ansvar att ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare.

Att tänka på vid tillfällig övernattning

  • Skolor, bygdegårdar och liknande lokaler är inte anpassade för övernattning. Tillfällig övernattning i den typen av samlingslokaler ska anmälas till oss på räddningstjänsten senast en vecka i förväg. På det sättet har vi möjlighet att kontrollera att övernattningen sker på ett säkert sätt. Vi behöver också känna till personantalet om vi behöver göra en räddningsinsats.
  • Vid tillfällig övernattning måste det alltid finnas en vuxen på plats som ser till att reglerna för tillfällig övernattning följs.

Välkommen med frågor!

Kontakta oss gärna för rådgivning i brandskyddsfrågor. Ring oss på 054-540 28 80 eller mejla till e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Mer information

Mer information om brandskydd i samlingslokaler finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Information om brandskydd i samlingslokaler hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)