Tillstånd

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Tillstånd

Bild på ett papper med text.

Du kan behöva tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor. Tillstånd för hantering som omfattar användning, förvaring, saluförande och överlåtelse prövas av oss på räddningstjänsten om du ska bedriva verksamheten i vår region. Se vilka mängder som kräver tillstånd under respektive rubrik.