Arbete & föreningsliv

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Arbete och föreningsliv

Bild på en bagare som bakar.

Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom genom en tidig upptäckt av brand. Ett automatiskt brandlarm utgör därför en viktig del i en byggnads brandskydd.

Brandskydd i samlingslokaler

I samlingslokaler där det får vistas fler än 150 personer samtidigt finns det särskilda krav på brandskyddet.

Farlig verksamhet

Sevesoverksamheter är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om vilka risker verksamheten för med sig.

Företagsservice

Karlstads kommun har inrättat en samordningsgrupp för företagsärenden som går under namnet Företagsservice. Syftet är att förenkla företagens kontakter med kommunen i ärenden där flera förvaltningar är berörda.

Individanpassat brandskydd

Vi stödjer arbetet med individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta personer och i Karlstads, Forshagas, Kils, Munkfors, Grums och Hammarös kommun. Det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang.

Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Du som näringsidkare är en viktig aktör för att hantera en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som en resurs till andra aktörer.

Stöddokument

Här samlar vi olika typer av stöddokument med koppling till brandsäkerhet.

Systematiskt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som fastighetsägare och nyttjanderättshavare arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. 

Tillstånd

Du kan behöva tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd för hantering som omfattar användning, förvaring, saluförande och överlåtelse prövas av oss på räddningstjänsten. 

Tillsyn

Därför gör räddningstjänsten tillsyner och så går en tillsyn till.