Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen består av sex medarbetare. Vår uppgift är att genom bra utbildningar öka kunskapen hos privatpersoner, företag och förvaltningar, för att stärka deras förmåga att förebygga men också agera rätt vid bränder.

Vi utbildar inom brand, räddning och HLR-sjukvård. Vi skräddarsyr utbildningar och tillverkar utbildningsmaterial för att det ska passa våra kunder på ett optimalt sätt.

Vi kan utföra utbildningar på plats hos kunden eller vid vår utbildningsanläggning vid räddningstjänsten. Oavsett vilken yrkeskategori ni tillhör så kan vi bistå med utbildningar. Vi genomför dessutom kompetensutbildning för Räddningspersonal i beredskap på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Våra instruktörer är brandmän och brandbefäl med lång erfarenhet av operativ räddningstjänst och besitter god pedagogisk förmåga att förmedla kunskap, vilket också återspeglas i de utvärderingar som kursdeltagarna lämnat.