Våra insatser 2017

Under 2017 inkom 1967 larm till förbundet. Det är en minskning mot 2016 då antalet larm var 2056 stycken. Av förbundets elva brandstationer är stationen i Karlstad den som har åkt på flest larm, totalt 1100 stycken. Detta följt av Grums, Hammarö och Kil som har haft 150-170 larm vardera.

En larmtyp som ökade under förra året är suicid. Våra larm kopplade till självmordsförsök och fullbordade självmord ökade från 37 stycken under 2016 till 52 stycken under 2017.

- Ökningen beror sannolikt inte på att antalet självmordsförsök i samhället har ökat. Skälet är snarare att vi oftare larmas ut på den här typen av händelse numera, säger räddningstjänstavdelningens chef Björn Johansson.

Björn tycker det är bra att räddningstjänsten larmas ut oftare.

- Det ökar våra möjligheter att hjälpa den som står inför att försöka ta sitt liv. Vi på räddningstjänsten ser allvarligt på att så många människor lider av psykisk ohälsa och det är tragiskt att så många ser självmord som den enda utvägen. Vi vill att medvetenheten kring detta samhällsproblem ska öka så att den eventuella skamstämpeln kring psykisk ohälsa och självmord tvättas bort. Till dig som mår dåligt säger vi - du är inte ensam! Många känner som du. Det finns hjälp att få - sök den!

Större insatser under året

Under året kan följande större insatser nämnas:

  • Brand i industrihotell på Örsholmen. En person omkom i samband med branden.
  • Större brand i återvinningsanläggning för byggavfall på Örsholmen. Vinden drev in brandröken över Karlstad och räddningsledaren gick ut med ett VMA för information till allmänheten gällande röken.
  • Brand i HVB-hem på Hammarö. Snabbt brandförlopp där fyra stationer begränsade brandspridningen till en sektion.
  • Brand i hyreshus i Deje. Branden startade i källaren med rökspridning upp i trapphus. Sju personer evakuerades via räddningstjänstens stegar.
  • Utsläpp av svavelsyra på Skoghalls bruk. Räddningstjänsten i samverkan med industrin pumpade upp cirka 50 m3 syra.
  • Ett antal svåra trafikolyckor med olika fordon under året med totalt sex personer omkomna.
  • Brand i lägenhet i Munkfors där en person omkom. 

Frågor

Om du har frågor om vår statistik är du välkommen att kontakta oss på 054-540 28 80 alternativt via raddningstjansten@karlstad.se

Antal larm per insatstyp

ÅR20172016
Brand i byggnad149164
Brand, ej i byggnad223179
Trafikolycka266312
Automatlarm, ej brand512593
Utsläpp farligt ämne3758
Drunkning/tillbud1514
IVPA/hjärtstoppslarm102386
Suicidlarm5237
Övriga larm611313
Totalt antal larm19672056