Väse station

Station Väse

Väse station består av totalt 21 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Som brandman i Väse har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter. Varje år gör Väsestyrkan cirka 35 insatser.

Väse samverkar också med Bergslagens räddningstjänst och åker tillsammans med Kristinehamn på larm i Ölme med omnejd.

Risker

  1. E 18 med mycket trafik och farligt godstransporter
  2. Många lantbruk med stora djurbesättningar

 Stationschefen i Väse heter Bo Skoglund.

Brandstationen

Brandstationen är belägen precis bredvid E18 (Väse bytesplats).

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-1410

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning: 2 900 liter vatten samt hydraulverktyg

RAKEL: 222-1410

Fabrikat: Scania 

Årsmodell: 1992 

Transportbil 222-1470

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Transportbil

Beskrivning:

RAKEL: 222-1470

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2005