Vålberg station

Bild på brandstationen i Vålberg

Vålbergs station består av totalt 21 personer uppdelade på fyra skiftlag och en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Som brandman i Vålberg har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Vålbergsstyrkan cirka 75 insatser. Vålberg är oftast den station som åker in till Karlstad på beredskap när stationen står tom. Dess läge gör också att stationen kan nyttjas i hela regionen som en resurs.

Risker

  1. E 18 med mycket trafik och farligt gods transporter. 

Specialkompetens

Vålberg är en av regionens kemstyrkor och ska utöver en första livräddande insats även kunna gå in i kontaminerat område och utföra tätning och omhändertagande av kemikalier.

Stationschefen i Vålberg heter Lennart Thorin.

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-1210

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-1210

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 1997

Transportbil 222-1270

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Transportbil

Beskrivning:

RAKEL: 222-1270

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2006