Kil station

Bild på Kil brandstation

Kils station bemannas av 21 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Kil heter Anders Hallqvist.

Som brandman i Kil har du beredskap i en fyraveckorscykel. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Kilsstyrkan cirka 120 insatser.

Adress

Gärdesgatan 9.

Risker

  • Stor bangård med järnvägstrafik från hela landet.
  • Genomkorsas av riksväg 45 och 61. 

Första insatsperson

FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- olycksplatsen utan att passera brandstationen. Väl på plats kan hon eller han påbörja insatsen i avvaktan på att övriga insatsstyrkan anländer. 

Fordon

Transportbil 222-2270

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Transportbil.

RAKEL: 222-2270.

Fabrikat: Volkswagen pickup.

Årsmodell: 2001.

Släck- /räddningsbil 222-2210

Klicka här för högupplöst bild

Typ:  Släck-/räddningsbil 222-2210. 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2210.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2006.

FIP-bil 222-2260

Klicka här för högupplöst bild

Typ: FIP-bil. 

RAKEL: 222-2260.

Fabrikat: Volkswagen Caddy.

Årsmodell: 2013.

Bild på tankbil

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Tankbil/lastväxlare.

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon.

RAKEL: 222-2240.

Fabrikat: Volvo.

Årsmodell: 2005.