Kil station

Bild på Kil brandstation

Kils station består av totalt 21 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Som brandman i Kil har du beredskap i en fyraveckorscykel. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Kilsstyrkan cirka 120 insatser.

Risker

  1. Stor bangård med järnvägstrafik från hela landet
  2. Genomkorsas av riksväg 45 och 61. 

Första insatsperson

FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- olycksplatsen utan att passera brandstationen. Väl på plats kan hon eller han påbörja insatsen i avvaktan på att övriga insatsstyrkan anländer. 

Stationschefen i Kil heter Anders Hallqvist.

Fordon

Transportbil 222-2270

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Transportbil 

Beskrivning:

RAKEL: 222-2270

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2001

Släck- /räddningsbil 222-2210

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ:  Släck-/räddningsbil 222-2210 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-2210

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2006

Bandvagn 222-2255

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Bandvagn 

Beskrivning:

RAKEL: 222-2255

Fabrikat: Hägglunds

Årsmodell: 1980

FIP-bil 222-2260

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: FIP-bil 

RAKEL: 222-2260

Fabrikat: Volkswagen  Caddy

Årsmodell: 2013

 

Bild på tankbil

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Tankbil/lastväxlare

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon

RAKEL: 222-2240

Fabrikat: Volvo

Årsmodell: 2005