Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad

Brandstationen i Karlstad är bemannad dygnet runt. Styrkan ska alltid vara beredd att åka på larm. Den har 90 sekunder på sig att lämna stationen. Det kallas för anspänningstid. Vi har fyra skiftlag som turas om att bemanna stationen. Ett skiftlag består av sju personer. I skiftet ingår en styrkeledare och sex brandmän.

Stationschefen heter Claes-Henric Silfver. 

På stationen i Karlstad finns dessutom en operativt ansvarig (OA). OA åker i egen bil vid utryckning och sköter den operativa insatsledningen i hela regionen. Vid mindre larm åker inte hela styrkan ut. Ibland inträffar flera larm samtidigt och då bestämmer OA vilken styrka som ska åka till vilken olycka. Det finns också en räddningschef i beredskap som ansvarar för systemledningen i regionen. 

Utvecklingsgruppen

Stationen i Karlstad har också en utvecklingsgrupp som delvis bemannas av brandmän från skiftlagen. Gruppen arbetar med

 • förbundets övningsverksamhet
 • förbundets utbildningsverksamhet
 • information till allmänheten
 • förbundets brandförebyggande arbete
 • förbundets trygghetsskapande arbete.

Övningsfält

Bakom brandstationen har vi ett stort övningsområde där vi genomför utbildningar och övningar.

Större risker

 • Genomkorsas av en motorväg
 • Vattenproblematik med Klarälven som rinner ut i Vänern
 • Flygplats och järnvägsstation med bangård och många transporter
 • Oljehamn med många transporter genom tåg och lastbil
 • Centralsjukhus
 • Stort antal publika lokaler, köpcenter och hotell

Specialkompetens

 1. Kemenhet (för olyckor med kemikalier)
 2. Utrustning för tung räddning (tåg etc)
 3. Rappellering (repfirning)
 4. Skogsbrandscontainer
 5. Centralförråd för regionens slang- och rökskyddsutrustning
 6. Övningsfält
 7. Verkstad
 8. Ledningsbuss för länet

Adress

Infaterigatan 20.

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-1010

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Släck-/räddningsbil.

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 100 liter skum, skärsläckare samt hydraulverktyg.

RAKEL: 222-1010.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2016.

Släck- /räddningsbil 222-1020

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Släck-/räddningsbil.

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg.

RAKEL: 222-1020.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2012.

Hävare 222-1030

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Hävare.

Beskrivning: 32 meter, stegpaket samt uttag för skärsläckar. 

RAKEL: 222-1030.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2011.

Tankbil/lastväxlare 222-1040

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Tankbil/lastväxlar.

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon. 

RAKEL: 222-104.

Fabrikat: Scania. 

Årsmodell: 2009.

Transportbil 222-1060

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Transportbil.

RAKEL: 222-1060.

Fabrikat: Volkswagen pickup.

Årsmodell: 2006.

Transportbil 222-1070

Klicka för högupplöst bild

Typ: Transportbil.

RAKEL: 222-1070.

Fabrikat: Volkswagen Caravelle.

Årsmodell: 2016.

Befälsbil 222-1080

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Befälsbil

Beskrivning: Befälsbil för operativt ansvarig.

RAKEL: 222-1080. 

Fabrikat: Volvo XC 70.

Årsmodell: 2014.

Stegbil 222-1130

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Stegbil.

Beskrivning: 32 meter. 

RAKEL: 222-1130.

Fabrikat: Metz. 

Årsmodell: 2002.

Lastväxlare 222-1160

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Lastväxlare.

Beskrivning: Används på övningsfältet samt som reservfordon.

RAKEL: 222-1160.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2003.

Befälsbil 222-1180

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Befälsbil.

Beskrivning: Beredskapsbil för räddningschef i beredskap.

RAKEL: 222-1180.

Fabrikat: Volvo XC 70. 

Årsmodell: 2014.

Befälsbil 222-1280

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Befälsbil.

Beskrivning: Används som reservbil.

RAKEL: 222-1280.

Fabrikat: Volvo XC 70.

Årsmodell: 2006.

Släck- /räddningsbil 222-1610

Typ: Släck-/räddningsbil.

Beskrivning:  3 000 liter vatten samt hydraulverktyg, används som reservbil.

RAKEL: 222-1610.

Fabrikat: Volvo.

Årsmodell: 1997.

Släck- /räddningsbil 222-1620

Typ: Släck-/räddningsbil.

Beskrivning: 3 000 liter vatten, används som utbildningsbil. 

RAKEL: 222-1620.

Fabrikat: Volvo.

Årsmodell: 1991.

Stab- och ledningsbuss 229-2080

Klicka här för högupplöst bild

Typ: Stab- och ledningsbuss. 

Beskrivning: Resurs för hela länet samt del av Dalsland och Bergslagen, bemannas av brandmästare samt stabspersona.

RAKEL: 229-2080.

Fabrikat: Mercedes 614D.

Årsmodell: 1994.