Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad

Brandstationen i Karlstad är bemannad dygnet runt. Styrkan ska alltid vara beredd att åka på larm. Den har 90 sekunder på sig att lämna stationen. Det kallas för anspänningstid.

Vilka ingår i styrkan? 

Vi har fyra skiftlag som turas om att bemanna stationen. Ett skiftlag består av sju personer.  I skiftet ingår en styrkeledare och sex brandmän. 

Operativt ansvarig och räddningschef i beredskap

På stationen i Karlstad finns dessutom en operativt ansvarig (OA). OA åker i egen bil vid utryckning och sköter den operativa insatsledningen i hela regionen. Vid mindre larm åker inte hela styrkan ut. Ibland inträffar flera larm samtidigt och då bestämmer OA vilken styrka som ska åka till vilken olycka. Det finns också en räddningschef i beredskap som ansvarar för systemledningen i regionen. 

Utvecklingsgruppen

Stationen i Karlstad har också en utvecklingsgrupp som delvis bemannas av brandmän från skiftlagen. Gruppen arbetar med:

 • Förbundets övningsverksamhet
 • Förbundets utbildningsverksamhet
 • Information till allmänheten
 • Förbundets brandförebyggande arbete
 • Förbundets trygghetsskapande arbete

Räddningscenter Sandbäcken

Bakom brandstationen har vi ett stort övningsområde där vi har kurser och övningar. På området Sandbäcken hittar du också Polisen, Civilförsvarsföreningen, POSOM, SOS Alarm AB och ambulansstationen. 

Större risker i Karlstad

 1. Genomkorsas av en motorväg
 2. Vattenproblematik med Klarälven som rinner ut i Vänern
 3. Flygplats och järnvägsstation med bangård och många transporter
 4. Oljehamn med många transporter genom tåg och lastbil
 5. Centralsjukhus
 6. Stort antal publika lokaler, köpcenter och hotell

Specialkompetens

 1. Kemenhet (för olyckor med kemikalier)
 2. Utrustning för tung räddning (tåg etc)
 3. Rappellering (repfirning)
 4. Skogsbrandscontainer
 5. Centralförråd för regionens slang- och rökskyddsutrustning
 6. Övningsfält
 7. Verkstad
 8. Ledningsbuss för länet

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-1010

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 100 liter skum, skärsläckare samt hydraulverktyg

RAKEL: 222-1010

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2016

Släck- /räddningsbil 222-1020

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg

RAKEL: 222-1020

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2012

Hävare 222-1030

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Hävare

Beskrivning: 32 meter, stegpaket samt uttag för skärsläckare 

RAKEL: 222-1030

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2011

Tankbil/lastväxlare 222-1040

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Tankbil/lastväxlare

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon 

RAKEL: 222-1040

Fabrikat: Scania 

Årsmodell: 2009

Transportbil 222-1060

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Transportbil

Beskrivning:

RAKEL: 222-1060

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2006

Transportbil 222-1070

Klicka för högupplöst bild.

Typ: Transportbil

Beskrivning:

RAKEL: 222-1070

Fabrikat: Volkswagen Caravelle

Årsmodell: 2016

Befälsbil 222-1080

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Befälsbil

Beskrivning: Befälsbil för operativt ansvarig

RAKEL: 222-1080 

Fabrikat: Volvo XC 70

Årsmodeller: 2014

Stegbil 222-1130

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Stegbil

Beskrivning: 32 meter 

RAKEL: 222-1130

Fabrikat: Metz 

Årsmodell: 2002

Lastväxlare 222-1160

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Lastväxlare

Beskrivning: Används på övningsfältet samt som reservfordon

RAKEL: 222-1160

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2003

Befälsbil 222-1180

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Befälsbil

Beskrivning: Beredskapsbil för räddningschef i beredskap

RAKEL: 222-1180

Fabrikat: Volvo XC 70 

Årsmodell: 2014

Befälsbil 222-1280

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Befälsbil

Beskrivning: Används som reservbil

RAKEL: 222-1280

Fabrikat: Volvo XC 70

Årsmodell: 2006

Släck- /räddningsbil 222-1610

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning:  3 000 liter vatten samt hydraulverktyg, används som reservbil

RAKEL: 222-1610

Fabrikat: Volvo

Årsmodell: 1997

Släck- /räddningsbil 222-1620

Typ: Släck-/räddningsbil

Beskrivning: 3 000 liter vatten, används som utbildningsbil 

RAKEL: 222-1620

Fabrikat: Volvo

Årsmodell: 1991

Släck- /räddningsbil 222-1710

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Släck-/räddningsbil 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, används som utbildningsbil 

RAKEL: 222-1710

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 1991

Stab- och ledningsbuss 229-2080

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Stab- och ledningsbuss 

Beskrivning: Resurs för hela länet samt del av Dalsland och Bergslagen, bemannas av brandmästare samt stabspersonal

RAKEL: 229-2080

Fabrikat: Mercedes 614D

Årsmodell: 1994