Högboda station

Bild på Högboda brandstation

Högboda station består av totalt 12 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och två brandmän. Dagtid utgörs styrkan av en person med egen bil som kan påbörja insatsen tidigt.

Som brandman i Högboda har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen på fem minuter. 

Varje år gör Högbodastyrkan cirka 50 insatser varav 25 stycken är IVPA-larm.

Risker

  1. Normala risker med småindustri, lantbruk och bostäder
  2. Genomkorsas av riksväg 61 och järnväg.

Första insatsperson

FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- olycksplatsen utan att passera brandstationen. Väl på plats kan hon eller han påbörja insatsen i avvaktan på att övriga insatsstyrkan anländer.   

Stationschefen i Högboda heter Bernt Johansson.

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-2310

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil 

Beskrivning: 240 liter vatten, skärsläckare samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-2310

Fabrikat: Mercedes Sprinter 

Årsmodell: 2009

FIP-bil 222-2360

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: FIP-bil 

Beskrivning: Bemannas av en person som åker direkt till skadeplats och påbörjar insatsen.

RAKEL: 222-2360

Fabrikat: Volkswagen Caddy 

Årsmodell: 2014