Grums station

Bild på Grums brandstation

Grums station består av totalt 24 personer uppdelade på fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fem brandmän.

Som brandman i Grums har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter. Varje år gör Grumsstyrkan cirka 120 insatser.

Risker

  1. Pappersmassaindustri med flertalet kemikalier och processer med hög värme och höga effekter
  2. Genomkorsas av E 18 och järnväg.

Specialkompetens

Grums är en av tre stationer i regionen som har en större båt för att kunna göra insatser på Vänern.  

Stationschefen i Grums heter Johan Nilsson

Fordon

Släck- /räddningsbil 222-2610

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil 

Beskrivning: 3 000  liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-2610 

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2000

Stegbil 222-2630

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Stegbil

Beskrivning: 32 meter 

RAKEL: 222-2630

Fabrikat: Metz

Årsmodell: 1991

Tankbil 222-2640

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Tankbil

Beskrivning: 12 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon 

RAKEL: 222-2640

Fabrikat: Scania 

Årsmodell: 2014

Drag-/transportbil 222-2670

Klicka här för högupplöst bild.

Typ: Drag-/transportbil

Beskrivning: 

RAKEL: 222-2670

Fabrikat: Volkswagen

Årsmodell: