Forshaga station

Bild på Forshaga brandstation

Forshaga station består av ett tjugotal personer uppdelade på fyra skiftlag. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Som brandman i Forshaga har du beredskap i en fyraveckors cykel med beredskap ett eller flera dygn per vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter. Varje år gör Forshagastyrkan cirka 85 insatser.

Risker

  1. Normala risker med småindustri, en större förpackningsindustri och bostäder
  2. Genomkorsas av riksväg 62 och Klarälven. 

Stationschefen i Forshaga heter Mattias Andersson.

Fordon

Transportbil 222-2470

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Transportbil 

Beskrivning:

RAKEL: 222-2470

Fabrikat: Volkswagen pickup

Årsmodell: 2005

Släck- /räddningsbil 222-2410

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg 

RAKEL: 222-2410 

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2007

Tankbil 222-2440

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Tankbil

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon 

RAKEL: 222-2440

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 1982