Deje station

Deje station består av totalt 21 brandmän i beredskap som är uppdelade i fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Som brandman i Deje har du beredskap i en fyraveckorscykel med beredskap ett eller flera dygn per vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Dejestyrkan cirka 200 insatser varav 145 är IVPA-larm. Deje samverkar i norr mot Klarälvdalens räddningstjänst och station Munkfors. 

Risker

  1. Normala risker med småindustri och bostäder
  2. Genomkorsas av riksväg 62 och Klarälven.

Stationschefen i Deje heter Per Gren.

Brandstation 

Adressen till brandstationen är Älvdalsvägen 15. 

Fordon

Transportbil 222-2570

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Transportbil 

Beskrivning:

RAKEL: 222-2570

Fabrikat: Volkswagen pickup 

Årsmodell: 2010

Släck- /räddningsbil 222-2510

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2510

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2000