Deje station

Deje station har 21 brandmän i beredskap som är uppdelade i fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Deje heter Per Gren.

Som brandman i Deje har du beredskap i en fyraveckorscykel med beredskap ett eller flera dygn per vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Dejestyrkan cirka 90 insatser varav 40 är IVPA-larm. Deje samverkar i norr mot Klarälvdalens räddningstjänst och station Munkfors. 

Adress 

Älvdalsvägen 15B. 

Risker

  • Normala risker med småindustri och bostäder.
  • Genomkorsas av riksväg 62 och Klarälven.

Fordon

Transportbil 222-2570

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Transportbil. 

RAKEL: 222-2570.

Fabrikat: Volkswagen pickup. 

Årsmodell: 2010.

Släck- /räddningsbil 222-2510

Klicka här för högupplöst bild. 

Typ: Släck-/räddningsbil. 

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2510.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2000.