Revision

Revisorernas uppgift är att granska direktionens arbete.


Revisorer

Forshaga

Monica Swensån (S)

Grums

Inge Carlsson (S), ordförande

Hammarö

Gunnar Törnqvist (S)

Karlstad

Kerstin Jönsson (M), vice ordförande

Kil

Anette Gundahl Karlsson (S)

Munkfors

Pauli Björklund (C)