Om direktionen

Kommunerna i Karlstadsregionen (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors) har valt att samverka inom räddningstjänsten genom ett kommunalförbund. Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter samt femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun.

Direktionens arbetsutskott

Ordinarie

Ersättare

Malin Hedberg, ordförande (L)

Per Hallström (M)

Maria Norell, vice ordförande (S)

Peter Ingmarsson (C)

Gunnar Ordell (M)

Anja Holmgren (M)

Jan Fallström (M)

Mathias Lindquist (S)

Kjell Larsson (S)

Erik Gustafsson (S)

Ulrika Nilsson (S)

Åse-Britt Falch (S)

 

Direktionen

 

Ordinarie

Ersättare

Karlstad

Karlstad

Gunnar Ordell (M)

Maria Ohlsson (M)

Malin Hedberg, ordförande (L)

Anette Nordlund (M)

Andreas Pettersson (C)

Catharina Hellgren (KD)

Kjell Larsson (S)

Rickard Nilsson (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

Anna-Lena Rudberg (S)

Forshaga

Forshaga

Maria Norell, vice ordförande (S)

Gert Björnvall (S)

Per Hallström (M)

Lars Emilson (C)

Grums

Grums

Ulrika Nilsson (S)

Elvy Hansson (S)

Ulrika Jacobs (M)

Birgit Sturesson (C)

Hammarö

Hammarö

Erik Gustafsson (S)

Dennis Johansson Hall (C)

Anja Holmgren (M)

Marianne Carlsson (KD)

Kil

Kil

Åse-Britt Falch (S)

Georg Forsberg (C)

Jan Fallström (M)

Agneta Käld (KD)

Munkfors

Munkfors

Mathias Lindquist (S)

Anders Henriksson (S)

Peter Ingmarsson (C)

Urban Karlsson (C)