Bilder

Här är högupplösta bilder som är fria att använda. Klicka på bilderna för att ladda hem dem.

Chefer och medarbetare

Nils Weslien      Nils Weslien

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef och räddningschef i beredskap

Hans Berged      Hans Berged

Hans Berged, chef förebyggandeavdelningen, stf. räddningschef och räddningschef i beredskap

Pia Holmstrand      Pia Holmstrand

Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen

Erik Ramsell      Erik Ramsell

Erik Ramsell, chef administrativa avdelningen

Björn Johansson      Björn Johansson

Björn Johansson, chef räddningstjänstavdelningen och räddningschef i beredskap

Magnus Lundqvist      Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Ola Åkesson      Ola Åkesson

Ola Åkesson, brandingenjör och räddningschef i beredskap

      

Robin Olsson, säkerhetskoordinator

Birgitta Johansson      Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, kommunikatör

Brandbilar

Släckfordon

Blåljusfordon

Brandsläckning

Brandsläckning

Olycksplats

Insatsledning

Larmkläder

Larmkläder

Huseldning