Bilder

Här är högupplösta bilder som är fria att använda. Klicka på bilderna för att ladda hem dem.

Chefer och medarbetare

Nils Weslien      Nils Weslien

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef och räddningschef i beredskap

Hans Berged      Hans Berged

Hans Berged, chef förebyggandeavdelningen, stf. räddningschef och räddningschef i beredskap

Pia Holmstrand      Pia Holmstrand

Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen

     

Roger Hesselius, chef utbildningsavdelningen

Erik Ramsell      Erik Ramsell

Erik Ramsell, chef administrativa avdelningen

Björn Johansson      Björn Johansson

Björn Johansson, chef räddningstjänstavdelningen och räddningschef i beredskap

Magnus Lundqvist      Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Ola Åkesson      Ola Åkesson

Ola Åkesson, brandingenjör och räddningschef i beredskap

      

Robin Olsson, säkerhetskoordinator

Birgitta Johansson      Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, kommunikatör

Brandbilar

Släckfordon

Blåljusfordon

Brandsläckning

Brandsläckning

Olycksplats

Insatsledning

Larmkläder

Larmkläder

Huseldning